EVOLUCE MYSLI

Začarovaný kruh života


"Snadno promineme dítěti, které se bojí tmy. Skutečnou životní tragédii však je, když se dospělý bojí světla " Platon

Zajímalo by mě, jestli se všichni máme učit to samé. Musí každý z nás absolvovat ve škole růstu stejné předměty a naučit se stejné lekce?

Domnívám se, že každému člověku je přidělen svůj vlastní studijní životní plán.

...možná se máme naučit hlavně to, jak se oprostit od své mysli a žít více srdcem - žít v přítomném okamžiku a cítit, místo abychom stále přemýšleli. Celý  život je jen taková projekce. Jako obrovská promítačka promítáme do našeho vnějšího světa to, kým jsme ve svém vnitřním světě. Sklízíme to, co promítáme.

Věnováno mé  milující ženě a dětem.Mladí je nadějné a Stáří je parazit vlastního mládí.

Karel Čapek

Všichni jsme obyčejní bojovníci, ale pouze skutečný bojovník se liší od obyčejného bojovníka, že je bdělý a připravený na tento život.